UWAGA !!! ZMIANA TERMINU I MIEJSCA EGZAMINU WSTĘPNEGO!!!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i istniejącymi obostrzeniami termin egzaminu ulega przeniesieniu na dzień 21 lutego 2021 roku. 
Miejsce – Szczyrk – forma egzaminu pozostaje bez zmian. 
Zastrzegamy, że nowy termin egzaminu również może ulec zmianie lub zostać odwołany adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej.

Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami oraz dokumentami do pobrania:

 1. Egzamin 2021
 2. Formularz kandydata
 3. Opinia ratowników
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Klauzula informacyjna RODO
 • zbiórka wszystkich uczestników o godz. 8:00 przed Internatem sportowym HARNAŚ (COS OPO SZCZYRK) – ul. Plażowa 8 (49°43’05.3″N 19°02’21.6″E) https://goo.gl/maps/ec78dXrUgXgz7ZPQA. Przy internacie zweryfikujemy złożone przez Was dokumenty (proszę o uzupełnienie braków), dokonacie opłaty egzaminacyjnej 30 zł (proszę o wyliczoną kwotę), odbierzecie numery startowe. Podzielimy Was również na dwie grupy. 
  WAŻNE!!!
  Spotkanie w reżimie sanitarnym – proszę o zachowanie dystansu i używanie osłony (maseczek) twarzy. Osoby z objawami choroby nie będą przyjęte do egzaminu. Proszę również o zapoznanie się z załącznikami dotyczącymi KORONAWIRUSA.
 • GRUPA 1 – egzamin narciarski – rozpocznie się o 10:00 na trasach COS Skrzyczne. Zbiórka przy wieży startowej na trasie 23 (FIS) na Skrzycznem. Proszę być przygotowanym (sprzęt i ekwipunek narciarski sprawny i dopasowany do jazdy).
 • GRUPA 2 – egzamin pisemny z topografii odbędzie się w Internacie sportowym HARNAŚ w godzinach 10:00-11:00. Proszę o zgłoszenie się o 9:45 w sali na której przeprowadzony będzie egzamin – proszę zabrać ze sobą długopisy.
 • GRUPA 2 – egzamin narciarski – rozpocznie się o 13:00 na trasach COS Skrzyczne. Zbiórka przy wieży startowej na trasie 23 (FIS) na Skrzycznem. Proszę być przygotowanym (sprzęt i ekwipunek narciarski sprawny i dopasowany do jazdy).
 • GRUPA 1 –  egzamin pisemny z topografii odbędzie się w Internacie sportowym HARNAŚ w godzinach 13:00-14:00. Proszę o zgłoszenie się o 12:45 w sali na której przeprowadzony będzie egzamin – proszę zabrać ze sobą długopisy.
Po zakończeniu egzaminów (część narciarska i topografia) nie przewidujemy spotkania. Wyniki egzaminu zostaną do Was wysłane drogą elektroniczną na podane w formularzach zgłoszeniowych adresy e-mail.

Narciarstwo – kandydaci powinni wykazać się umiejętnością jazdy na nartach na poziomie Pomocnika Instruktora PZN – egzamin odbędzie się na trasach COS Skrzyczne

Topografia – kandydaci powinni wykazać się znajomością gór Polski, a w szczególności terenu działania Grupy Beskidzkiej GOPR – poziom Przewodnika Beskidzkiego III klasy.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania formalne

Złożenie osobiście lub pocztą do CSR Szczyrk, ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy kandydata do GB GOPR
 • Opinia dwóch członków rzeczywistych (ratowników) GB GOPR
 • Podanie o przyjęcie do GB GOPR
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

WAŻNE!!!

Niedostarczenie kompletu wyżej wymienionych dokumentów do 31 grudnia 2020 r. będzie skutkował niedopuszczeniem kandydata do egzaminu.

WAŻNE!!!

Termin i forma egzaminu może ulec zmianie lub egzamin może zostać odwołany ze względu na sytuację epidemiologiczną SARS COV-2.

Forma egzaminu:

Narciarstwo – egzamin będzie polegał na zaprezentowaniu kilku wybranych ewolucji np.:

 • Jazda pługiem do zatrzymania
 • Łuki płużne
 • Ześlizg boczny i skośny
 • Skręt równoległy długi
 • Śmig
 • Jazda terenowa – jazda poza trasą

Rozmowa kwalifikacyjna.

Topografia – egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru, panoramy, znajomość mapy).

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kandydaci zostają przyjęci na staż ratowniczy podczas którego mają:

 • Zaliczyć szkolenie – ratownictwo narciarskie (luty)
 • Odbyć dyżury na stacjach ratunkowych (8 dyżurów – wg. karty stażowej – do końca sierpnia 2021r.)
 • Zaliczyć test kondycyjny – Bieg na Skrzyczne w limicie czasu: 30 minut + wiek na trasie CSR Szczyrk – Skrzyczne

Po zaliczeniu stażu kandydaci zostają przyjęci w poczet Ratowników Kandydatów GB GOPR

Szczegółowe informacje: Szef Wyszkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR – Maciej Stanisławski, email: egzamin@beskidy.gopr.pl, Tel. 604504334

Szef Wyszkolenia Grupy Beskidzkiej GOPRNaczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR

 

SPONSORZY GOPR

FINANSOWANIE

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA.

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

PARTNERZY GB GOPR​