Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami oraz dokumentami do pobrania:

 1. Egzamin 2020 – komunikat
 2. Formularz kandydata
 3. Opinia ratowników
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Termin

25 stycznia 2020 (sobota) godz. 9:00 – Stacja Ratunkowa na Hali Miziowej

Egzamin – wymagania

Narciarstwo – kandydaci powinni wykazać się umiejętnością jazdy na nartach na poziomie Pomocnika Instruktora PZN – egzamin odbędzie się na trasach ON  Pilsko-Jontek.

Topografia – kandydaci powinni wykazać się znajomością gór Polski, a w szczególności terenu działania Grupy Beskidzkiej GOPR – poziom Przewodnika Beskidzkiego III klasy.

Wiedza o górach – rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania formalne

Złożenie osobiście lub pocztą do CSR Szczyrk, ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2020 r. następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy kandydata do GB GOPR
 • Opinia dwóch członków rzeczywistych (ratowników) GB GOPR
 • Podanie o przyjęcie do GB GOPR
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

WAŻNE!!! Niedostarczenie kompletu wyżej wymienionych dokumentów do 11 stycznia 2020 r. będzie skutkował niedopuszczeniem kandydata do egzaminu.

Forma egzaminu

Narciarstwo – egzamin będzie polegał na zaprezentowaniu kilku wybranych ewolucji np.:

 • Jazda pługiem do zatrzymania
 • Łuki płużne
 • Ześlizg boczny i skośny
 • Skręt równoległy długi
 • Śmig
 • Jazda terenowa – jazda poza trasą

Wiedza o górach – rozmowa kwalifikacyjna przed komisją egzaminacyjną.

Topografia – egzamin ustny przed komisją egzaminacyjną.

Test kondycyjny – marszobieg po wyznaczonej trasie.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kandydaci zostają przyjęci na staż ratowniczy podczas którego mają:

 • Zaliczyć szkolenie – ratownictwo narciarskie (luty)
 • Odbyć dyżury na stacjach ratunkowych (10 dyżurów – wg. karty stażowej – do końca 2020r.)
 • Zaliczyć test kondycyjny – Bieg na Skrzyczne w limicie czasu: 30 minut + wiek na trasie CSR Szczyrk – Skrzyczne (wiosna 2020r.)

Po zaliczeniu stażu kandydaci zostają przyjęci w poczet Ratowników Kandydatów GB GOPR

Szczegółowe informacje: Szef Wyszkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR – Maciej Stanisławski, email: egzamin@beskidy.gopr.pl, Tel. 695340840

Szef Wyszkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR