Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami oraz dokumentami do pobrania:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 2. Formularz kandydata 2019

 

Termin

12 stycznia 2019 (sobota) godz. 9:00 – CSR Szczyrk ul. Dębowa 2

13 stycznia 2019 (niedziela) godz. 10:00 – Stacja Ratunkowa na Klimczoku

 

Egzamin – wymagania

12 stycznia:

Narciarstwo – kandydaci powinni wykazać się umiejętnością jazdy na nartach na poziomie Pomocnika Instruktora PZN – egzamin odbędzie się na trasach COS Skrzyczne lub SzON

13 stycznia:

Topografia – kandydaci powinni wykazać się znajomością gór Polski, a w szczególności terenu działania Grupy Beskidzkiej GOPR – poziom przewodnika beskidzkiego III klasy.

Wiedza o górach – rozmowa kwalifikacyjna.

Test kondycyjny – forma marszobiegu po wyznaczonej trasie w rejonie Klimczoka.

 

Wymagania formalne

Złożenie osobiście lub pocztą do CSR Szczyrk, ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2018 r. następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy kandydata do GB GOPR
 • Opinia dwóch członków rzeczywistych (ratowników) GB GOPR
 • Podanie o przyjęcie do GB GOPR
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

 

WAŻNE!!! Niedostarczenie kompletu wyżej wymienionych dokumentów do 22 grudnia 2018 r. będzie skutkował niedopuszczeniem kandydata do egzaminu.


Forma egzaminu

Narciarstwo – egzamin będzie polegał na zaprezentowaniu kilku wybranych ewolucji np.:

 • Jazda pługiem do zatrzymania
 • Łuki płużne
 • Ześlizg boczny i skośny
 • Skręt równoległy długi
 • Śmig
 • Jazda terenowa

Wiedza o górach – rozmowa kwalifikacyjna przed komisją egzaminacyjną.

Topografia – egzamin ustny przed komisją egzaminacyjną.

Test kondycyjny – marszobieg po wyznaczonej trasie.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kandydaci zostają przyjęci na staż ratowniczy podczas którego mają:

 • Zaliczyć szkolenie – ratownictwo narciarskie (styczeń/luty)
 • Odbyć dyżury na stacjach ratunkowych (10 dyżurów – wg. karty stażowej)
 • Zaliczyć test kondycyjny – Bieg na Skrzyczne w limicie czasu: 30 minut + wiek na trasie CSR Szczyrk – Skrzyczne

Po zaliczeniu stażu kandydaci zostają przyjęci w poczet Ratowników Kandydatów GB GOPR

 

Szczegółowe informacje: Szef Wyszkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR – Maciej Stanisławski, email: egzamin@beskidy.gopr.pl, Tel. 695340840

 

 

 

 

Szef Wyszkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR