Zarząd Grupy Beskidzkiej GOPR

Piotr Szostek- Prezes Zarządu

Andrzej Bogdanik – V-ce Prezes Zarządu
Szymon Sapeta – V-ce Prezes Zarządu
Szymon Wawrzuta – Sekretarz Zarządu
Piotr Asman – Członek Zarządu
Grzegorz Gawłowski – Członek Zarządu
Łukasz Twardowski – Członek Zarządu

Przełożeni Służby Górskiej

Marcin Szczurek – Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR

Tomasz Jano – Z-ca Naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR
Arkadiusz Śleziona – Z-ca Naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR

Kierownicy Sekcji Operacyjnych Grupy Beskidzkiej GOPR:
Grzegorz Gawłowski – Kierownik SO Cieszyn
Szymon Wawrzuta – Kierownik SO Szczyrk
Adam Tyszecki – Kierownik SO Bielsko-Biała
Piotr Asman – Kierownik SO Wadowice
Tomasz Lipka – Kierownik SO Babia Góra
Szymon Sapeta – Kierownik SO Żywiec

Pion szkoleniowy
Maciej Stanisławski – Szef Szkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR

SPONSORZY GOPR

FINANSOWANIE

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA.

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

PARTNERZY GB GOPR​