Ustawy

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
(Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241)


Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857)

 

SPONSORZY GOPR

FINANSOWANIE

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA.

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

PARTNERZY GB GOPR​