Sprzedaż samochodu MITSUBISHI OUTLANDER ver INSIDE

Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR ul. Dębowa 2 w Szczyrku ogłasza przetarg na sprzedaż:

Samochodu typu SUV Mitsubishi Outlander:

 • rok prod. 2011,
 • przebieg ok. 205000 km,
 • pojemność 2,268ccm, turbo diesel , Euro 5,
 • moc 177 KM,
 • liczba miejsc siedzących 7,
 • hak holowniczy,
 • napęd włączany 4×4,
 • blokada,
 • wspomaganie układu kierowniczego,
 • klimatyzacja automatyczna,
 • skrzynia biegów 6 stopniowa,
 • moment obrotowy 380 Nm.,
 • nawigacja,
 • tempomat,
 • kolor szary metalik,
 • podgrzewane fotele przednie,
 • dobry stan techniczny.

Wyposażenie:

 • ABS,
 • ASR,
 • AIR6,
 • ELL2,
 • ELS4,
 • ESP,
 • HAL,
 • LEAKLA,
 • KOL,
 • NAV,
 • FOK,
 • OGS2,
 • zestaw muzyczny Packard Fosgatez dyskiem twardym,
 • relingi dachowe.

Cena wywoławcza 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto. Sprzedaż zwolniona z VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019r. (piątek) o godz. 11.00 w Centralnej Stacji Ratunkowej GOPR w Szczyrku , ul. Dębowa 2. Pojazd można obejrzeć w Stacji Centralnej GB GOPR w Szczyrku. Nabywca na zakup pojazdu składa pisemną ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej na Organizatora przetargu:

Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka
43-370 Szczyrk
ul. Dębowa 2

z dopiskiem:
Oferta na zakup samochodu Mitsubishi Outlander SBI15363
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Oferent składa ofertę na piśmie. Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
 • nr PESEL, w przypadku firm numer NIP i REGON,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Sprzedającego,
 • termin związania ofertą ustala się na 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
 • każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez oferenta.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w CSR Szczyrk ul. Dębowa 2 pok. 32 do 25 października 2019r. do godz. 9.00.

Złożona jedna ważna oferta wystarcza do przeprowadzenia przetargu. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek z ofert.

KONTAKT:

Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka

43-370 Szczyrk, ul Dębowa 2

tel. 693 340 030