Odpis karty wypadku

Jeżeli chcesz uzyskać odpis karty wypadku postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Wyślij zamówienie na adres email: odpis@beskidy.gopr.pl

Zamówienie musi zawierać następujące dane:
– Imię i Nazwisko
– Adres zamieszkania
– Data urodzenia
– Data zdarzenia
– Miejsce zdarzenia (Ośrodek narciarski)
– Nr telefonu kontaktowego
– Adres na który ma zostać wysłany odpis karty

Brak jakiejkolwiek z powyższych informacji może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na odpis.

2. Wpłać 35 zł na nasze konto
83 1050 1070 1000 0001 0004 1896
Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka
ul. Dębowa 2
43-370 Szczyrk

3. Potwierdzenie dokonania wpłaty
W załączniku wyślij potwierdzenie dokonania wpłaty na nasze konto. Brak potwierdzenia może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na odpis karty wypadku.


 

SPONSORZY GOPR

FINANSOWANIE

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA.

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

PARTNERZY GB GOPR​