Odbiór trasy narciarskiej

Odpowiedzialną osobą za ocenę bezpieczeństwa narciarskiej trasy zjazdowej w Grupie Beskidzkiej:

Łukasz Urbanek

tel:+48 695 100 612

lukasz.urbanek@beskidy.gopr.pl