Odbiór trasy narciarskiej

Odpowiedzialną osobą za ocenę bezpieczeństwa narciarskiej trasy zjazdowej w Grupie Beskidzkiej:

Łukasz Urbanek

tel:+48 695 100 612

lukasz.urbanek @ beskidy.gopr.pl

SPONSORZY GOPR

FINANSOWANIE

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA.

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

PARTNERZY GB GOPR​