Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie kultury fizycznej zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000156881), obejmujące swymi działaniami teren Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich.

Oprócz zasięgu ogólnokrajowego, może działać poza granicami państwa, gdyż jest reprezentantem polskiego ratownictwa górskiego w organizacjach zagranicznych i międzynarodowych.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2012 roku, a swoje zadania wykonuje poprzez 7 Grup Regionalnych: beskidzką, bieszczadzką, jurajską, karkonoską, krynicką, podhalańską oraz wałbrzysko – kłodzką. Obszar jaki zabezpiecza to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko – Częstochowską do Bieszczad. Łączna powierzchnia rejonu działania to blisko 20.400 km2,a w tym 7200 km szlaków turystycznych.

Grupa Beskidzka GOPR jest jedną z 7 grup regionalnych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działa na obszarze 2160 km2 położonym w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Małym i Makowskim. W ramach granic wyżej wymienionego obszaru znajduje się 1450,1 km szlaków turystycznych, w tym 532,5 km w Beskidzie Śląskim, 323,4 km w Beskidzie Małym, 594,2 km w Beskidzie Żywiecki i Makowskim. W kontekście administracji państwowej, teren Grupy leży na terenie Województwa Śląskiego, w powiatach: Cieszyńskim, Bielsko-Bialskim i Żywieckim, Województwa Małopolskiego, w powiatach: Wadowickim, Suskim i Nowotarskim.

Organizacyjnie Grupa Beskidzka dzieli się na 6 sekcji operacyjnych: Cieszyn, Bielsko-Biała, Szczyrk, Wadowice, Żywiec oraz Babia Góra. Dyżury ratownicze pełnione są w następujących miejscach:

Szczyrk – całoroczny

Klimczok – całoroczny

Hala Miziowa – całoroczny

Markowe Szczawiny – całoroczny

Przysłop – sobotnio-niedzielny

Leskowiec – sobotnio-niedzielny

Czantoria – sobotnio-niedzielny

Hala Lipowska – sezonowo

Magurka Wilkowicka – sezonowo

Przegibek Żywiecki – sezonowo

Obecnie Grupa Beskidzka GOPR zrzesza 451 osób, w tym 282 ratowników ochotników, 21 ratowników zawodowych, 50 kandydatów oraz 98 ratowników pozasłużbowych.

W sezonie zimowym Grupa Beskidzka GOPR świadczy komercyjne usługi ratownicze na 30 zorganizowanych ośrodkach narciarskich, znajdujących się na terenie działania Grupy.

 

SPONSORZY GOPR

FINANSOWANIE

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA.

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

PARTNERZY GB GOPR​