Egzamin wstępny do Grupy Beskidzkiej GOPR

Termin

6 stycznia 2018 (sobota) godz. 9:00 – CSR Szczyrk ul. Dębowa 2

7 stycznia 2018 (niedziela) godz. 10:00 – Stacja Ratunkowa na Klimczoku

 

Egzamin – wymagania

6 stycznia

Narciarstwo – kandydaci powinni wykazać się umiejętnością jazdy na nartach na poziomie Pomocnika Instruktora PZN – egzamin odbędzie się na trasach COS Skrzyczne.Wiedza o górach – rozmowa kwalifikacyjna.

 

7 stycznia

Topografia – kandydaci powinni wykazać się znajomością gór Polski, a w szczególności terenu działania Grupy Beskidzkiej GOPR – poziom przewodnika beskidzkiego III klasy.

Test kondycyjny – forma marszobiegu po wyznaczonej trasie w rejonie Klimczoka.

 

Wymagania formalne

Złożenie osobiście lub pocztą do CSR Szczyrk, ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2017 r. następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy kandydata do GB GOPR
 • Opinia dwóch członków rzeczywistych (ratowników) GB GOPR
 • Podanie o przyjęcie do GB GOPR
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne• Kserokopie posiadanych innych uprawnień, legitymacji
 • Wiek kandydata nie może przekraczać 40 lat

 

WAŻNE!!! Niedostarczenie kompletu wyżej wymienionych dokumentów do 22 grudnia 2017 r. będzie skutkował niedopuszczeniem kandydata do egzaminu.

 

Forma egzaminu

Narciarstwo – egzamin będzie polegał na zaprezentowaniu kilku wybranych ewolucji np.:

 • Jazda pługiem do zatrzymania
 • Łuki płużne
 • Ześlizg boczny i skośny
 • Skręt równoległy długi
 • Śmig
 • Jazda terenowa

 

Wiedza o górach – rozmowa kwalifikacyjna przed komisją egzaminacyjną.

Topografia – egzamin ustny przed komisją egzaminacyjną.

Test kondycyjny – marszobieg po wyznaczonej trasie.

 • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kandydaci zostają przyjęci na staż ratowniczy podczas którego mają:
 • Zaliczyć szkolenie KPP (6 dni) – tuż po egzaminie (styczeń)
 • Zaliczyć szkolenie – ratownictwo narciarskie (styczeń/luty)
 • Odbyć dyżury na stacjach ratunkowych (10 dyżurów – wg. karty stażowej)
 • Zaliczyć test kondycyjny – Bieg na Skrzyczne w limicie czasu: 30 minut + wiek na trasie CSR Szczyrk – Skrzyczne

 

Po zaliczeniu stażu kandydaci zostają przyjęci w poczet Ratowników Kandydatów GB GOPR

 

Szczegółowe informacje

Szef Wyszkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR – Maciej Stanisławski

email: szef.szkolenia@beskidy.gopr.pl

Tel.: 604 504 334

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Formularz kandydata