Zarząd Grupy Beskidzkiej GOPR
(wybrany na Zjeździe Delegatów w dniu 14.06.2014 roku)

Szymon Malinowski – Prezes Zarządu
Tadeusz Wesołowski – V-ce Prezes Zarządu
Wojciech Moskal – V-ce Prezes Zarządu
Piotr Asman – Sekretarz Zarządu
Jerzy Siodłak – Członek Zarządu
Marcin Szczurek – Członek Zarządu
Ryszard Kurowski – Członek Zarządu
Mieczysław Urbaczka – Członek Zarządu
Jan Górniak – Członek Zarządu
Henryk Dyduch – Członek Zarządu
Tomasz Kozina – Członek Zarządu

Przełożeni Służby Górskiej
Jerzy Siodłak – Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR
Tomasz Jano – Z-ca Naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR

Kierownicy Sekcji Operacyjnych Grupy Beskidzkiej GOPR:
Mieczysław Urbaczka – Kierownik SO Cieszyn
Szymon Wawrzuta – Kierownik SO Szczyrk
Marcin Szczurek – Kierownik SO Bielsko-Biała
Piotr Asman – Kierownik SO Wadowice
Tomasz Lipka – Kierownik SO Babia Góra
Henryk Dyduch – Kierownik SO Żywiec

Pion szkoleniowy
Maciej Stanisławski – Szef Szkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR