Spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 

14 lutego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim naczelnik Grupy Beskidzkiej oraz kierownik sekcji babiogórskiej spotkali się z wojewodą małopolskim. Podczas rozmów poruszono kwestie bezpieczeństwa w górach na terenie działania sekcji babiogórskiej i wadowickiej. Spotkanie upłynęło w atmosferze rzeczowej dyskusji o problemach ratownictwa górskiego w Beskidzie Małym oraz na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego.