Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalistycznego stanowiącego mobilne centrum dowodzenia działaniami ratowniczymi

Ogłoszenie o zamówieniu – data zamieszczenia 02.10.2017 r.

siwz – data zamieszczenia: 02.10.2017 r.

wyjaśnienia treści siwz – data zamieszczenia 5.10.2017 r.

informacja z otwarcia ofert: zamieszczono 10.10.2017 r.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: zamieszczono 16.10.2017 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: zamieszczono 20.10.2017 r.