Niesiemy pomoc w górach już 65 lat!

„Początkowo nasza działalność dotyczyła interwencji ratowniczych głównie w sezonach zimowych. Po ustaniu warunków narciarskich, prace nad renowacją, adaptacją szlaków turystycznych i budową (wraz z wytyczaniem) szlaków narciarskich, były naszym zasadniczym zajęciem. Ponadto wiele uwagi poświęcaliśmy studiom nad mikrotopografią i miejscowym nazewnictwem terenów górskich. Były to działania niezbędne dla prowadzenia akcji, wypraw oraz szkoleń w okresie, w którym brak i niedostępność map operacyjnych były powszechne”.
Fot. Ratownicy na Babiej Górze. Archiwum Grupy Beskidzkiej GOPR.